X
sp

Thể Loại: One shot

One shot: Những truyện ngắn, thường là 1 chapter.