X
sp

Thể Loại: Mecha

Mecha: Mecha, còn được biết đến dưới cái tên meka hay mechs, là thể loại nói tới những cỗ máy biết đi